Samhandlingsmodellen

Sammen i Selbu består av 3 nivå; individnivå, tjenestenivå og kommunenivå. Arbeidet på de ulike nivåene skal sikre helhetlig, systematisk, tidlig og koordinert innsats for barn, unge og familier i Selbu kommune.

Individnivået

Individnivået retter seg mot alle fagpersoner i kommunen som arbeider med barn, unge og familier. Det inneholder også nyttig informasjon for barn, ungdom, foresatte/andre voksne og lag og organisasjoner.

Medvirkning

Evaluering

Tjenestenivået

Tjenestenivået inneholder informasjon om og synliggjør hvordan de ulike tjenestene som møter barn, ungdom og familier samarbeider på tvers, samt hvilke rutiner tjenestene har for dette.

Tverrfaglig samhandling

Rutiner og verktøy som sikrer samhandling

Medvirkning

Tiltak og tjenester for barn, unge og familier

Evaluering

Kommunenivået

Kommunenivået viser hvordan arbeidet med tidlig innsats og samhandling rundt barn, ungdom og familier er forankret i kommunens øverste ledelse og overordnede planer.

Statlige føringer

Kommunens planer

Tverrfaglig samhandling på kommunenivå

Satsningsområder og kompetanseheving

Kunnskapsgrunnlag

Internkontroll

Medvirkning

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet