Barn 7-12 år

Trenger du noen å snakke med?

Når ting blir vanskelig og vondt, er det mange som vil hjelpe deg.

Du kan snakke med en lærer, helsesykepleier eller en annen voksen du stoler på.

Alle som jobber med barn og unge har noe vi kaller taushetsplikt og meldeplikt.

Jeg vil vite mer om:

Children playing in backyard

Fritid

 

 

selective focus of sad kid with dyslexia and child psychologist on background

Meg selv

 

 

happy teen friends in summer park listening music.

Fysisk og psykisk helse

 

 

Children playing in mobile phone

Mobbing

Stressed boy, depression in a child. Sad boy,unhappy.

Rus og avhengighet

 

 

Young boy with depression

Vold og seksuelle overgrep

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet