Ungdom 13-18 år

Rus og avhengighet
Rus og avhengighet:

Rus kan være alkohol, narkotika eller andre piller. Ungdomstiden er ofte ei tid da man vil prøve ut ulike rusmidler. Man kan ønske dette selv eller man kan bli utsatt for press fra andre. Det er da viktig å være klar over hvilke konsekvenser bruk av alkohol og andre rusmidler kan føre til.

Noen kan også oppleve å vokse opp med mye rusbruk i familien. Det er naturlig å synes at det er vanskelig når noen i familien drikker for mye alkohol eller ruser seg. Da er det godt å ha en voksen å snakke med. Du kan for eksempel snakke med en lærer, helsesykepleier på skolen, foreldrene til en god venn eller en annen voksen du stoler på.

Rus og avhengighet

Lenker til informasjon om ungdom og rus

Lenker til informasjon når noen i familien ruser seg

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet