Lag og organisasjoner

Bekymret for et barn eller ungdom

For et barn som har det vanskelig, kan nettopp du være den ene viktige voksenpersonen. Du kan være «den ene» som gjør at barnet tør å fortelle, blir med på aktiviteter, klarer å gjennomføre skolegangen, eller føler seg sett. For at alle barn og unge i Selbu skal få en god og trygg oppvekst, må vi se alle barn og bry oss.  

Klikk for mer info

Informasjonsfilmer

Alle barn fortjener å bli sett og hørt av en voksen

Informasjonsvideo | Den ene | UNICEF

Noen ganger er det ikke så mye som skal til. Å bli sett av noen kan være det lille som skal til for at et barn skal få det bedre. I filmen, som er produsert med støtte fra DnB, forteller tre personer forteller som har opplevd hvor viktig en voksenperson som har brydd seg har vært for deres liv.

Det er ikke alltid tryggest på hjemmebane

Informasjonsvideo | Av-og-til

Det er ikke alltid tryggest på hjemmebane. Derfor trenger vi gode støttespillere i idretten.

Jeg trenger at dere snakker med meg, ikke om meg!

Informasjonsvideo | Blå Kors

Barn som har det vanskelig trenger at du snakker til dem, ikke om dem. Vis at du er der og bryr deg, og at barnet kan snakke med deg.

Alle barn har et grunnleggende behov for å bli sett. Dette er spesielt viktig for sårbare barn. Blå Kors lanserer nettstedet jegser.no. Der vil du finne veiledning om hva du kan gjøre om du er bekymret for et barn.

Kjære trener

Informasjonsvideo | Kolbotn IL

Som trener i et idrettslag er du en viktig rollemodell for barn og unge. Konseptet «Kjære trener» viser viktigheten av at du som trener inkluderer og ser alle barn, også de som har ulike utfordringer i livet.

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet