Barn 7-12 år

Fysisk og psykisk helse
Fysisk og psykisk helse

Fysisk aktivitet er viktig for både fysisk og psykisk helse. Å være i fysisk aktivitet kan bidra til at man får en bedre psykisk helse.
Likevel kan alle oppleve å ha det vanskelig med følelser og tanker i perioder. Du kan for eksempel være trist, nedfor, sint eller redd. Som oftest går det over igjen. Varer det eller skjer ofte, er det lurt å prate med en voksen du stoler på. 

Barn har godt av å være i aktivitet

Informasjonsvideo

Alfred og Skyggen

Informasjonsvideo

Hva er følelser, og hvordan virker de egentlig?
 

 

Få din egen heiagjeng

Informasjonsvideo

Når følelser og tanker blir plagsomme, finnes det mange som vil hjelpe deg.

Sommerfugler i magen

Informasjonsvideo

Det er lurt å snakke med voksne om følelser, både gode og vanskelige. I denne filmen snakker Aleks om den vonde knuten i magen.

Barn som pårørende

Informasjonsvideo

Mange barn opplever at det skjer ting med andre i familien, for eksempel at noen er syke, har problemer med alkohol eller andre rusmidler eller opplever dødsfall i familien.

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet