For voksne/foresatte

Bekymret for et barn eller ungdom
Bekymret for et barn eller ungdom

I Selbu er vi opptatt av at barn og unge som har det vanskelig skal få den hjelpen de trenger. Derfor er det viktig at du sier ifra om du er bekymret for et barn eller en ungdom du kjenner.

Bekymret for et barn eller ungdom

Hvem kan jeg kontakte?

  • Er du bekymret for at et barn eller ungdom ikke får den omsorgen eller oppfølgingen de trenger, kan du melde fra til barneverntjenesten som privatperson.
  • Hvis du er usikker på om du skal melde fra, kan du drøfte saken anonymt med barneverntjenesten og få gode råd først på tlf. 95 19 12 50.
    Du kan lese mer om å sende bekymringsmelding til barnevernet her
  • Du kan også kontakte barneverntjenesten dersom du er bekymret for ditt eget barn, eller ønsker hjelp i omsorgen for barnet.
    Tlf. 74 83 35 00 (mandag – fredag kl. 9 – 15). Dette er telefonnummeret til sentralbordet i Stjørdal kommune, du kan da be om å bli satt over til barneverntjenesten.
  • Ved akutt bekymring, kontakt politiet eller barnevernvakta på tlf. 02800 eller 90 28 70 37

Kommunens handlingsveileder

  • Her kan du se hvordan kommunen jobber med bekymringer knyttet til barn og unge de møter i sin arbeidshverdag.

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet