For ansatte

Nyttige verktøy i arbeidet

Nyttige verktøy i arbeidet

Lenker

Tegn og signaler hos barn

Informasjonsvideo

Barn som har det vanskelig kan vise ulike tegn og signaler på hvordan de har det. Denne filmen er en samtale med Frid Hansen om viktigheten av å gå bakenfor signaladferden som barn kan vise.

I filmen gir Frid Hansen deg tips til hvordan du bør ta tegn på alvor, og hvordan du kan være barnets støttespiller. Filmen baserer seg på kliniske erfaringer fra arbeid med barn og familier, og utfordringer og barrierer fra ansatte i barnehager og skoler.

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet