Ungdom 13-18 år

Fritid
Selbu kommune tilbyr mange aktiviteter til barn og unge. Her kan du finne informasjon om ulike fritidstilbud og økonomiske støtteordninger for familier med lav inntekt.

Fritidstilbud

Klikk for mer info

Økonomiske støtteordninger

Klikk for mer info

Group of young best friends bonding outdoors
cropped shot of young trial bikers having fun in pine forest

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet