Lag og organisasjoner

Opplæring/kurs
Opplæring og kurs

Her kan du finne relevant opplæring og kurs for lag og organisasjoner i arbeidet med barn og unge.

Klikk for mer info

Informasjonsfilmer - Frivillighet

Kjære trener

Informasjonsvideo | Kolbotn IL

Som trener i et idrettslag er du en viktig rollemodell for barn og unge. Konseptet «Kjære trener» viser viktigheten av at du som trener inkluderer og ser alle barn, også de som har ulike utfordringer i livet.

Les om Kolbotn ILs satsning på inkludering av alle barn og unge. 

Det er ikke alltid tryggest på hjemmebane

Informasjonsvideo | Av-og-til

Det er ikke alltid tryggest på hjemmebane. Derfor trenger vi gode støttespillere i idretten.

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet