Barn 7-12 år

Rus og avhengighet
Rus og avhengighet

Det kan være vanskelig for barn å vokse opp med mye rus i familien. Rus kan være alkohol, narkotika eller andre piller.
Det er naturlig å synes det er vanskelig når noen i familien drikker for mye alkohol eller ruser seg. Da er det godt å ha en voksen å snakke med. Du kan for eksempel snakke med en lærer, helsesykepleier på skolen, foreldrene til en god venn eller en annen voksen du stoler på.

Drikker mamma eller pappa for mye? (1)

Informasjonsvideo

Hvem kan hjelpe Jesper…

Viser hvordan det kan oppleves for barn når mamma eller pappa drikker for mye

Drikker mamma eller pappa for mye? (2)

Informasjonsvideo

Hvem ser Johanne…

Viser hvordan det kan oppleves for barn når mamma eller pappa drikker for mye

Barnevernet kan også hjelpe når mamma eller pappa ruser seg.

Informasjonsvideo

Se film om hvordan barnevernet kan hjelpe

Barn som pårørende

Informasjonsvideo

Rus og avhengighet

Klikk for mer info

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet