Lag og organisasjoner

Integrering og inkludering
Integrering og inkludering

I Selbu har vi innbyggere med ulike nasjonaliteter. Frivilligheten er en svært viktig bidragsyter til at både flyktninger og andre innvandrere føler seg velkommen og ivaretatt i Selbusamfunnet, og for mange kan en fot innenfor frivilligheten åpne mange dører videre.

Kjære trener, les her om inkludering i idretten.

Ulike integrerende og inkluderende tiltak

Klikk for mer info

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet