Barn 7-12 år

Mobbing
Mobbing
Alle barn har rett til en trygg hverdag i et fellesskap. Dersom et barn blir mobbet, blir denne rettigheten brutt. Det er de voksnes ansvar å stoppe mobbing. Det kan være vanskelig å fortelle de voksne om mobbing, men det er likevel viktig å si fra med en gang slik at de voksne kan hjelpe.

Mobbing på fritiden

Informasjonsvideo

Mobbing kan også skje på fritiden. Det er like viktig at du sier fra om mobbing som skjer i fritidsaktiviteter

Mobbing

Klikk for mer info

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet