Ungdom 13-18 år

Vold og seksuelle overgrep

Alle barn og unge har rett til å ha det trygt og godt. Ingen skal oppleve vold eller overgrep. Om du blir slått, skadet eller utsatt for noen form for overgrep eller krenkelser, er det viktig at du og familien din får hjelp.

Jeg trenger noen å snakke med

Ta kontakt med en voksen du kjenner godt og stoler på. Hvis det haster, kan du ta kontakt med:

Vold og seksuelle overgrep

Lenker til mer informasjon

Hva betyr egentlig samtykke? Hør Jonis Josef forklare

Informasjonsvideo

Vet du hva samtykke betyr? Hør Jonis Josef forklare samtykke – så lett som en kopp te. Del filmen slik at alle blir trygge på hva samtykke betyr – enten det gjelder te eller sex.

Fuglekassa

Informasjonsvideo

En film om det å bo på krisesenter

Trenger du noen å snakke med?

Da er det viktig at du tar kontakt med en voksen du kjenner godt og stoler på. Du kan også ta kontakt med:

Skolehelsetjeneste – Selbu kommune

Helsestasjon for Ungdom – Selbu kommune

Barnevernet i Værnesregionen

Politiet – 02800

Hvis det haster, kan du ta kontakt med:

Barnevernvakta: 902 87 037

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Sms til Alarmtelefonen: 417 16 111

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet