Lag og organisasjoner

Økonomi
Økonomi

Som representant for frivilligheten er det viktig at du er bevisst på at ikke alle familier har like god økonomi. Det kan være vanskelig for enkelte familier å betale treningsavgifter, klær og utstyr som kreves, turer og reiser eller andre utgifter. I Selbu ønsker vi et inkluderende fritidstilbud for alle, uavhengig av økonomiske ressurser.

Klikk for mer info

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet