Ungdom 13-18 år

Fysisk og psykisk helse
Fysisk og psykisk helse

Fysisk og psykisk helse henger nøye sammen. Det er derfor viktig å tenke på hva vi selv kan gjøre for å ha god helse. Alle mennesker kan oppleve å ha det vanskelig med følelser og tanker i perioder. Du kan være trist og nedfor, sint eller redd, men oftest går det over igjen. Varer det eller skjer ofte, er det lurt å prate med en voksen du stoler på.

Fysisk og psykisk helse

Lenker til mer informasjon

Noen ganger kan man oppleve at de fysiske eller psykiske vanskene tar overhånd og blir vanskelig å håndtere. Da kan det være lurt å snakke med for eksempel foresatte, en lærer, helsesykepleier på skolen, eller fastlegen.

Young teenage girl with basket of fresh plucked strawberries
Coach talking to young soccer team before the match

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet