Barn 7-12 år

Vold og seksuelle overgrep

Alle barn og unge har rett til å ha det trygt og godt. Ingen skal oppleve vold eller overgrep. Om du blir slått, skadet eller utsatt for noen form for overgrep eller krenkelser, er det viktig at du og familien din får hjelp.

Jeg trenger noen å snakke med

Ta kontakt med en voksen du kjenner godt og stoler på. Hvis det haster, kan du ta kontakt med:

Har du en vond hemmelighet?

Informasjonsvideo

Hva er et overgrep egentlig? Og hva skal du gjøre dersom du eller noen du kjenner har en vond hemmelighet? Vonde hemmeligheter skal man fortelle til en voksen man stoler på. Ingen barn skal måtte ha en vond hemmelighet alene.

Samtykke

Informasjonsvideo

Du bestemmer over din egen kropp. Denne videoen forklarer dette, og hva samtykke betyr.
image

Kroppen min eier jeg

Informasjonsvideo

Norsk animasjonsserie for barn om grenser og seksuelle overgrep..

Hvordan kan barnevernet hjelpe?

Informasjonsvideo

Informasjonsfilm om barnevernet 

Barn som pårørende

Informasjonsvideo

Fuglekassa

Informasjonsvideo

En film om det å bo på krisesenter

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet