For voksne/foresatte

Integrering og inkludering
Integrering og inkludering av innvandrere

I Selbu er vi opptatt av et inkluderende fellesskap hvor alle mennesker, uavhengig av etnisitet eller bakgrunn, skal få et godt liv i bygda. Det er derfor viktig at vi alle bidrar aktivt til integrering og inkludering av innvandrere i lokalsamfunnet vårt.

Integrering handler om at innvandrere skal ta aktivt del i både samfunns- og arbeidslivet i Norge. For å lykkes med dette, må både innvandrere og nordmenn bidra og gjøre en innsats. Når man føler seg velkommen, trygg og likeverdig, er det lettere å bli inkludert i fellesskapet.

Integrering og inkludering av innvandrere

Her kan du finne ulike tilbud og hjelperessurser i arbeidet med integrering og inkludering av innvandrere i kommunen

Klikk for mer info

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet