Ansatte

Fysisk og psykisk helse
Fysisk og psykisk helse

Barn og unge trenger å bli sett, hørt og tatt vare på av jevnaldrende og voksne rundt seg for å opprettholde god fysisk og psykisk helse. I tillegg til familien selv, er barnehage, skole og helsesektoren viktige arenaer for fysisk og psykisk helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid.

Fysisk og psykisk helse

Nettsider for psykisk helse

Nettsider for Fysisk helse

Kommunens arbeid med fysisk og psykisk helse

Kontaktinformasjon til rus- og psykisk helsetjeneste

Selbu kommunes rus- og psykisk helsetjeneste tilbyr hjelp og støtte til personer som har utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Dette er et lavterskeltilbud, og man trenger ikke vedtak for å ta kontakt. Man kan selv, eller gjennom for eksempel fastlegen ta kontakt med tjenesten.

Kontaktinfo

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet