Ungdom 13-18 år

Barn og unge som pårørende
Barn og unge som pårørende

Barn og unge som opplever at noen i familien blir alvorlig syk eller skadet, avhengig av rus, utsatt for vold eller dør får ofte hverdagen sin endret. Barn og unge kan bekymre seg og lure på hva som skjer, og vil ofte ha behov for noen å snakke med.

Barn som pårørende

Lenker til mer informasjon

Er du pårørende og ønsker å komme i kontakt med noen du kan snakke med?

Ta kontakt med helsesykepleier på skolen eller Selbu helsestasjon, tlf. 73816822.

Informasjonsvideo

Mange barn opplever at det skjer ting med andre i familien, for eksempel at noen er syke, har problemer med alkohol eller andre rusmidler eller opplever dødsfall i familien.

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet