Ansatte

Vold og seksuelle overgrep
Vold og seksuelle overgrep

Det er mange former for vold og overgrep, alle er ulovlige. Barnehage, skole og helsetjenesten har en viktig rolle i å forebygge, avverge og avdekke vold og overgrep. Helse- og omsorgstjenestene har også en viktig rolle i å følge opp og hjelpe personer som er utsatt for vold og overgrep.

Generell usikkerhet eller bekymring bør meldes til det lokale barnevernet på tlf. 95 19 12 50 eller via meldeskjema 

Barnevernvakta: tlf 90287037

Konkret mistanke eller informasjon om hendelser vedrørende vold eller seksuelle overgrep skal meldes til politiet på tlf. 02800 eller 112.

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet