Sammen i Selbu-modellen

Selbu kommune har utarbeidet og er ansvarlig for «Sammen i Selbu»-modellen. Dette er en helhetlig samhandlingsmodell som viser hvordan Selbu kommune jobber for å hjelpe barn, ungdom og familier som har det vanskelig i en kortere eller lengre periode av livet. 

For å kunne gi rett hjelp til rett tid, er det nødvendig å samarbeide på tvers av ulike fag og tjenester. Modellen synliggjør hvordan dette arbeidet foregår på de ulike nivåene; individnivået, tjenestenivået og kommunenivået.

Målet er å sikre at alle barn, unge og familier skal få den hjelpen de trenger, for å kunne mestre sitt eget liv.

Informasjon for deg som er:

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet