For voksne/foresatte

Skolefravær og nærvær
Skolefravær og nærvær

De fleste elevene i Selbu går på skolen frivillig og uten problemer. Likevel er det noen elever som av ulike årsaker ikke klarer å være på skolen så mye som vi forventer. Selbu kommune har derfor utviklet noen praktiske og konkrete retningslinjer for forebygging og tiltak for elever med alvorlig og bekymringsfullt skolefravær.

Skolefravær og nærvær

Klikk for mer info

  • I Selbu kommune har vi noe vi kaller tiltakstrappa. Den viser hva de voksne skal gjøre når elever har bekymringsfullt fravær. Det første som skjer er at læreren tar kontakt med foresatte og kaller inn til et felles møte der eleven også deltar.
  • Når elever har bekymringsfullt fravær har de voksne ansvar for å hjelpe eleven med å finne ut hvorfor, og hvilken hjelp eleven trenger. Dette kalles kartlegging.
  • Ungdomslos
    En ungdomslos er en voksen som kan hjelpe barn og unge i alderen 11-24 år som har behov for ekstra støtte for å bedre sin tilknytning til skole og opplæring. Dette kan for eksempel være elever med høyt skolefravær.
    Kontaktperson: Marte Bårdsgård Winum Epost: Marte.Bardsgard.Winum@selbu.kommune.no Tlf. (mandager): 99481290

Skolefravær

Informasjonsvideo

Stavanger kommune har laget en film om skolefravær som viser at det kan være ulike grunner til at det kan bli vanskelig å gå på skolen:

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet