For voksne/foresatte

Fysisk og psykisk helse
Fysisk og psykisk helse
Fysisk og psykisk helse henger nøye sammen. Det er derfor viktig å tenke på hva vi selv kan gjøre for å ha god helse. I tillegg er det viktig å vite hvordan man kan hjelpe barn og unge til å ivareta god helse. Dersom man strever med den fysiske og psykiske helsen, finnes det ulike hjelpetilbud man kan benytte seg av.

Fysisk og psykisk helse

Klikk for mer info

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet