For voksne/foresatte

Mobbing og utenforskap
Mobbing og utenforskap

Alle barn og unge har rett til en trygg hverdag i et fellesskap. Dersom et barn eller en ungdom blir mobbet, blir denne rettigheten brutt. Det er de voksnes ansvar å stoppe mobbing. Det er derfor viktig å skaffe seg informasjon om hva mobbing er og hvordan de voksne kan bidra til å forebygge mobbing.

Lenker til mer informasjon:

Mobbing på fritiden

Informasjonsvideo

Mobbing kan også skje på fritiden. Det er like viktig at du sier fra om mobbing som skjer i fritidsaktiviteter

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet