For voksne/foresatte

Barn som pårørende
Barn som pårørende

Barn og unge påvirkes på ulike måter når noen i familien er syke. Noen sykdommer er akutte og kortvarige, mens andre påvirker barnas liv over tid. Åpenhet og forutsigbarhet er viktig for at barn og unge pårørende får mulighet til å mestre situasjonen.

Barn som pårørende

Informasjonsvideo

Mange barn opplever at det skjer ting med andre i familien, for eksempel at noen er syke, har problemer med alkohol eller andre rusmidler eller opplever dødsfall i familien.

Lenker:

Ønsker du å komme i kontakt med noen i kommunen du kan snakke med?

Ring Selbu helsestasjon, tlf. 73816822

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet