Barn 7-12 år

Trenger du noen å snakke med?

Når ting blir vanskelig og vondt, kan det virke som om du er den eneste som har det sånn. Det er da viktig å vite at det er mange som vil hjelpe deg.

Hvis du eller noen du kjenner har det vanskelig, finnes det flere voksne du kan snakke med. Du kan snakke med en lærer, helsesykepleier eller en annen voksen du stoler på, slik at han eller hun kan hjelpe deg eller finne den hjelpen du trenger. Alle som jobber med barn og unge har noe vi kaller taushetsplikt, det betyr at det du forteller til den voksne ikke kan fortelles videre til andre uten at du har sagt at det er greit.

Hva gjør jeg når:

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet